האתר שלנו מבוסס על פרסומות. ללא פרסומות לא נוכל להתקיים כלכלית.
כנראה שנעשה שימוש בדפדפן שלך בחוסם פרסומות אשר פוגע בנו כלכלית
אנחנו מבקשים שתוסיף אותנו לרשימה הלבנה Whitelist בתוסף חוסם הפרסומות שלך

תודה והמשך גלישה נעימה באתר!


עוד אפשרויות

Google translateGoogle translate
RSSמאמרים וחדשות RSS
קישור לעמוד זהLinkback
גרסא להדפסהגרסא להדפסה
del.icio.usשמירה ב del.icio.us
DIGGהמלצה ב-DIGG
google bookmarkסימניית גוגל

מאמרים מהקבוצה

תקנון תחרות נבחרי הקהל 2016

11/12/2016 - 07:00 
 
 


תקנון תחרות גולשים בחירת 2016

 

 1. עורכת התחרות
  קבוצת HT (הכוללת את האתרים Hometheater.co.il, htmobile.co.il, htmag.co.il, htisrael.co.il, userit.co.il, htcafe.co.il,htphoto, hthome, htpro) (להלן - "עורכת התחרות")
  התחרות נערכת בשיתוף החברות ("הספונסריות"): פיוצ'ר, קבוצת ח.י., סמליין, טופ אודיו, מאסטרו אודיו, בנדא מגנטיק, שמע, הד ארצי, NMC, XBOX, מיקרוסופט ישראל ועוד.

  2. התחרות
  קבוצת HT מזמינה את הגולשים וחברי האתר להשתתף בבחירת מוצרי שנת 2016 ולבחור מתוך רשימת מוצרים וחפיצים בקטגוריות שונות את מוצר השנה (להלן:” תחרות בחירת הקהלו/או המשאל”). מבין כל בחירות הקהל שיירשמו, ייבחרו הזוכים שהצליחו לקלוע לדעת הקהל באופן הקרוב ביותר ו/או על פי ניקוד בהתאם להשתתפות המשתתף במהלכי קידום האתר ו/או על ידי ועדת שיפוט ו/או על פי בחירה אקראית מתוך המשתתפים. מובהר כי מטרתה העיקרית של התחרות היא הנאתית לרווחת גולשי האתר וכן לקידום הקבוצה והעלאת מודעות.
 2. תוקף ופרשנות
  במקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים על התחרות יגברו הוראות התקנון לכל דבר ועניין.

  4.  תנאי השתתפות ואחריות המשתתף
  4.1  בתחרות זכאי להשתתף מי שרשום באתרי קבוצת HT תחת פרטי זיהוי אמיתיים ונכונים, לרבות שם מלא וטלפון עדכניים, ובתנאי שלא נאסרה עליו ההשתתפות לפי הקבוע בסעיף 6 לתקנון זה (להלן - "המשתתף")
   4.2  המשתתף אחראי באופן מלא ומוחלט לפוסט המועלה על ידו ו/או לבחירתו במשאל, ומתחייב כי אין בפרסומו ו/או העלאתו לאתר ו/או מסירתו לעורכת התחרות כדי לפגוע בצד שלישי כלשהו, לרבות לפי חוקי הגנת הפרטיות, זכויות יוצרים ואיסור לשון הרע ו/או כל חוק אחר במדינת ישראל.
  4.3  המשתתף מצהיר ומתחייב על נכונות העובדות והמצגים הנזכרים במשאל וכי בחירתו היא בחירה חופשית ועל פי דעתו האישית בלבד וכי אין כל הטעיה או מניפולציה או דיווח לא הוגן.
  4.4  פרטי המשתתף שיימסרו על ידו לצורך רישום לתחרות יחייבו אותו לכל דבר ועניין ונכונות הפרטים שנמסרו יהיו באחריותו הבלעדית של המשתתף. למשתתף לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כלפי עורכת התחרות בעניין זה. עורכת התחרות תהיה פטורה מלבדוק את נכונות הפרטים ותוכן הפוסט ובכל מקרה לעורכת התחרות תהיה הזכות המלאה להסיר ו/או לערוך את הצבעתו ו/או הצבעותיו של המשתתף ולא להתחשב בהן כראות עיניה ו/או לאחר שסברה כי נעשה שימוש פסול באופן הבחירה ו/או בדרכיה.

5.תקופת התחרות
החל מתאריך _9/12/2016_ ועד לתאריך _19/12/2016_. עורכת התחרות יכולה שלא להתחשב בהצבעות שנערכו לפני או אחרי המועדים הנל ואלה לא ייחשבו כלל ו/או יוסרו.

 1. איסור השתתפות
  לא ישתתפו בתחרות חברי המערכת של עורכת התחרות (מנהלים, עורכים, אחראי קטגוריות, בעלי עניין, ו/או אחראי תחום). ההשתתפות מותרת לחברים בעלי תארים מוכרים באתרי קבוצת HT שהינם כתבים וגורואים, עוסקים בתחום ו/או משתמשים רגילים.

השתתפות מותרת לחברי האתר ובלבד שהם אזרחי מדינת ישראל וגרים בה ויוכלו להגיע ליבואנים בכדי לאסוף את זכייתם.

 1. ועדת השיפוט
  7.1 ועדת השיפוט תכלול שני נציגים של מערכת קבוצת האתר שתעקוב ותוודא תקינות התחרות ובמידת הצורך תבדוק ניקוד ו/או תבצע בחירה אקראית בין משתתפים לבחירת זוכה.

  7.2 למען הסר ספק יובהר כי ועדת השיפוט אינה מחויבת לבחור בזוכה כלשהו והיא אף יכולה להימנע מבחירה כלשהי בזוכה ו/או בזוכים כלשהם.

  7.3 ועדת השיפוט לא תהא מחויבת לבחור בזוכים על פי דיני המכרזים ו/או החוזים.

  7.4 הבחירה בזוכה תיעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת השיפוט, וללא צורך בנימוק החלטתה, ולמשתתפים ו/או לאחרים מטעמם לא תהא שום זכות ערעור על החלטת ועדת השיפוט.

  7.5  מובהר כי החלטות השופטים לעניין בחירת הזוכים הן סופיות ובבחינת הכרעה ו/או הערכה כאמור בסעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג 1973.

  8. אופן בחירת הזוכה והפרס לזוכה
  8.1 על המשתתף להיכנס למאמר התחרות המתאים ובחלון התחרות לבחור באופן חופשי שלושה מוצרים טכנולוגיים שלדעתו היו המוצרים המובילים של שנת 2016 בכל הקטיגוריות. משתתף שהצביע והזין את בחירתו באופן הזה, ואינו פסול ו/או אין מניעה אחרת לכך, ייחשב כמתחרה בתחרות. המשתתפים שיבחרו את המוצרים שקלעו לדעת הקהל באופן הקרוב ביותר, ייבחרו כזוכים מהקרוב ביותר לדעת הקהל ועד לרחוק ביותר כמספר הפרסים המחולקים.

8.2 למשתתפים בתחרות יש אפשרות לשפר את סיכויי זכייתם על ידי השתתפות בקידום האתר במספר פרמטרים לדוגמא: מעקב אחר פרופיל היוטיוב, מעקב אחר הטוויטר, כניסה לכתבה ועוד… (להלן:”פרמטרים”) הפרמטרים יירשמו בחלון התחרות על ידי מערכת האתר GLEAM. מובהר כי הפרמטרים ניתנים לשינוי בכל עת.

8.3 כל השתתפות בפרמטר קידום כלשהו תזכה את המשתתף בנקודות בהתאם לרשום ליד הפרמטר. ישנם פרמטרים הניתנים להשתתפות חוזרת וישנם כאלה שלא. בכל מקרה ברשותה וזכותה של עורכת התחרות ביטול/שינוי/הוספת פרמטרים כראות עיניה גם במהלך התחרות.

8.4 במידה ומספר משתתפים בחרו את אותם בחירות ו/או מספר משתתפים הגיעו לאותה רמת דיוק המתאימה לבחירת הקהל, שאז ייבדק על ידי ועדת השיפוט ניקוד הפרמטרים של כל אחד מהמשתתפים והפרס יחולק לבעל הניקוד הגבוה ביותר וכך הלאה. במידה וגם כאן יגיעו משתתפים אחדים או יותר לתוצאה דומה, שאז יערכו ועדת השיפוט בחירה אקראית ביניהם.

8.5 בדיקת הזוכים, ניקודם וזכאותם תיבדק על ידי ועדת השיפוט שהיא תכריע בכל סוגיה ו/או סתירה כלשהי ובכל מקרה להם הסמכות להחליט אחרת במידה וקיימת סתירה/כפילויות/בעיה בהליך ההצבעה או התחרות והחלטתם תהא סופית ובמידת הצורך אינם מחוייבים לפעול בהתאם לתקנון ואף יכולים לבצע במידת הצורך בחירה אקראית בין המשתתפים כולם או חלקם לבחירת זוכה ו/או זוכים.

8.6 עורכת התחרות אינה אחראית לזמינות/תקינות מערכת התחרות (GLEAM) ויכולה לבטל ו/או לשנות את המערכת למערכת אחרת או לבטל או לפסול בחירות בה כראות עיניה ו/או במידה והתברר כי ההליך היה פסול מסיבה כלשהי.

8.7 הפרסים יחולקו לזוכים על פי שווי הפרס מהראשון ועד לאחרון. ייבחרו מספר זוכים כמספר הפרסים לחלוקה ובתוספת 50% שיהוו עתודה במידה ואחד מזוכי הפרס נפסל ו/או לא בא לקחת את הפרס ו/או הוחלט שלא יקבל את הפרס מסיבה כזו או אחרת על ידי ועדת השיפוט או עורכת התחרות.

8.8 מובהר כי במידה וייפסל אחד מהזוכים או לא יגיב להודעה הפרטית או למייל שישלח אליו בדבר הזכייה עד שלושה ימים מיום השליחה, יפורסם דבר פסילתו והכרזה על הזוכה הבא, לא יוכל הזוכה הקודם לקבל עוד את הפרס.

8.9 הפרסים בתחרות, לפי השווי שהתקבל מהיבואנים:

 • סאב SVS PB-2000 בשווי 5190 ש"ח בחסות Future.
 • מסך בגודל 43" מבית LG UHD 43UH617Y בשווי 3000 ש"ח בחסות קבוצת ח.י
 • סאונד בר LG LAS550H בשווי 1390 ש"ח בחסות קבוצת ח.י
 • מסך בגודל 40" מבית Samsung UE40K6000 בשווי 2690 ש"ח בחסות סמליין.
 • אוזניות B&W P7 בשווי 1690 ש"ח בחסות טופ אודיו.
 • מגבר אוזניות Apogee Groove בשווי 1390 ש"ח בחסות מאסטרו אודיו.
 • אוזניות Bluetooth מדגם SMS On-Ear Wireless Sync בשווי 900 ש"ח בחסות בנדא מגנטיק.
 • אוזניות Audio-Technica ATH-M30x בשווי 339 ש"ח בחסות שמע.
 • אוזניות Audio-Technica ATH-M20X בשווי 250 ש"ח בחסות שמע.
 • 3 משחקים ל- XBOX בשווי $180 בחסות הד ארצי / NMC United Entertainment.

2 משחקים ל- XBOX בשווי $120 בחסות XBOX ISRAEL.

8.10 עורכת התחרות יכולה להוסיף ו/או להחסיר ו/או להחליף כל פרס שהוא כראות עיניה ובמידת הצורך. הזוכים יקבלו הודעה פרטית בפורום וישלח להם מייל על זכייתם ועורכת התחרות יכולה לפרסם גם את שמם ופרטיהם כזוכים בכל דרך שתבחר.
 
8.11 מובהר כי עורכת התחרות לא תהא אחראית לטיב ו/או מימוש הפרס בשום צורה.
 
8.12 הפרס הוא אישי, אינו ניתן להעברה, ויוענק אך ורק לזוכה שעמד בכל תנאי התחרות והתקנון.

8.13 הפרס אינו ניתן להמרה על ידי הזוכה בכסף או בשווה כסף או בפרס או במוצר אחר שלא כמפורט בתקנון. לעורכת התחרות ו/או לחברות המשתתפות נתונה הזכות להחליף את הפרס בפרס שווה ערך אחר.

8.14 יודגש כי משתתף לא יהיה זכאי לקבל כל תמורה בכסף ו/או בשווה כסף בגין התכנים שיועלו על ידו במסגרת התחרות, לבד מן הפרס לזוכה כמתואר לעיל.

8.15 לא נאסף הפרס ע"י זוכה כלשהו במועד שנקבע, מסיבה כלשהי, בין מרצונו ובין שלא רצונו, תפקע זכותו לפרס לכל דבר ועניין ותועבר לזוכה הבא.

9.  זכייה פסולה
במקרה שהזכייה הושגה בדרך של עבירה, זיוף מרמה או במעשה כלשהו שלא כדין ו/או שלא עפ"י הוראות התקנון ו/או לאחר הצגת מצגים לא נכונים ברישום לתחרות ו/או בבחירה, תהיה עורכת התחרות רשאים לבטל את הזכייה לכל דבר ועניין ו/או לדרוש את שווי הפרס מאת הזוכה כאמור במידה והפרס נאסף על ידו.

10.קידום מכירות
עורכת התחרות רשאית לעשות שימוש לצורכי קידום מכירות, פרסום ויחסי ציבור בכל חומר הנוגע לתחרות וקיומה, לרבות בשמות המשתתפים ותכני תגובות/הודעות/שרשורים קשורים, לפרסם בעיתונים ו/או באמצעי תקשורת אחרים, לפי שיקול דעתה ובמועד שתבחר לכך.

השתתפות בתחרות מהווה הסכמה מצד המשתתפים לאמור לעיל והמשתתפים מסכימים לשתף פעולה עם עורכת התחרות למטרות הנ"ל ובכך מתחייב כי אין בפרסום שכזה בכדי לפגוע בו או בצד שלישי כלשהו לרבות לפי חוקי הגנת הפרטיות, זכויות יוצרים או כל חוק אחר במדינת ישראל.


11.הפסקת התחרות
עורכת התחרות רשאית, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את התחרות בכל עת, מכל סיבה שהיא, לרבות בשל קשיים טכניים או גורמים אחרים אשר לא יאפשרו או יכבידו על קיומה

במקרה כזה תינתן הודעה למשתתפים בתחרות ותפורסם הודעה על כך באתר. פרס שלא היה לו זוכה ו/או שלא חולק מכל סיבה שהיא עד לאותו מועד יפקע ולמשתתפים ו/או למי מטעמם לא תהיה כל טענה או דרישה בשל כך לעורכת התחרות.

12.תקנון התחרות ודחיית מועדים
לעורכת התחרות נתונה הזכות לשנות הוראות תקנון זה, בכל עת, מכל סיבה שהיא, ו/או להמיר את הפרס לזוכה בפרס שווה ערך, ולמשתתפים ו/או מי מטעמם לא תהיה כל טענה  או דרישה בשל כל אחת מאלו לעורכת התחרות.
 
13. לשון זכר ונקבה
לשון זכר בתקנון ובתחרות גם לשון נקבה במשמע.
תגיות

בהקשר זה

 לפרסום באתר
 תקנון וחוקי האתר
 אודות האתר
 עוד על כללי - Hometheater


המאמר הפופולרי ביותר בתחום כללי - Hometheater:
פרסום ברשת אתרי HT Israel !
תקנון / תנאי השימוש באתר צור קשר / contact us כל הזכויות שמורות לקבוצת ht